Google Website Translator Gadget

vineri, 14 decembrie 2012

Mircea Eliade - "Pilotii orbi", articol publicat in ziarul Vremea, 1937Mircea Eliade - 
"Pilotii orbi", articol publicat in ziarul Vremea, 1937
            Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine “puterea”politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã s-au desnationalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generatiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916- 1918 – lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.
            Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.
            Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nstru este condusã de niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte.
            Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.
            Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine.
            Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal.
            Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze. […]
            Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã “administratia” e proastã – iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. Ca si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia. Ca si când iugoslavii si bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, deznationalizând câte zece sate pe an.
            Ca si când ungurii nu si-au permis sã persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, minoritatea germanã!
            Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-si creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai vede.
            Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: “antisemitism”, “Fascism”, “hitlerism”!          
            Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligentã si atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe obligatii – dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în asteptarea unei viitoare ofensive – si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.
            Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã în mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. 
            Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se vorbeste idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor – ei te socotesc în slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale.
            Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã.
            Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã.
            Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si tot mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri.             În Moldova si în Basarabia cad chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, fructe si care bea vin în loc de tuicã.
            Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã “tinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit.
            …Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându-se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.            Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã n-are importantã numãrul evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu englezi, cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni strãini – nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se mãsoare cu istoria…
            Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.            Iubirea e tot ce dorim, iar in final e tot ce-am avut !
            "Mergeţi cu bine, cu sănătate, în vremurile care vor veni!" (urare getică straveche)
FERICIREA sta in Puterea de INTELEGERE


POLITICĂ ____________________________________________________


POLITICĂ
Băsescu i-a dat lui Schulz ”Actul Coabitării”. Update: președintele s-a întâlnit cu liderii USL
Traian Băsescu a încercat o ieșire „europeană” din criza pe care a declanșat-o implicându-se în campania electorală și afirmând că nu-l va numi pe Ponta premier. Documentul pe care președintele l-a înmânat lui Martin Schulz, în mod ostentativ, în momentul în care la Bruxelles se făcea ”fotografia de familie”  conține un acord de coabitare, care ar evita o criză politică și ar exprima acordul lui Traian Băsescu pentru numirea lui Victor Ponta.
Băsescu i-a dat lui Schulz ”Actul Coabitării”. Update: președintele s-a întâlnit cu liderii USLDin câte se pare, Băsescu a discutat personal cu Victor Ponta, Liviu Dragnea și Crin Antonescu, înainte de plecarea la Bruxelles.
Băsescu i-a spus lui Schulz că a convenit cu USL conținutul documentului. Acesta cuprinde o declarație comună de susținere a viitorului României și a parcursului său euro-atlantic. Sunt fraze generale, despre eforturile pe care le vor face împreună forțele politice din România, pentru a asigura stabilitatea țării și continuarea reformelor. Condițiile de coabitare, menționate în document, menționează reguli generale, aflate de altfel în obligațiile constituționale ale părților implicate.
Băsescu ar fi explicat demersul, față de  liderul Parlamentului European, prin aceea că dorește o garanție suplimentară că noua Putere va respecta Constituția și statul de drept, astfel încât să-i poată da mandat lui Victor Ponta pentru formarea Guvernului.  De aceea s-ar fi adresat unui socialist, din familia politică a premierului.
Acest acord ar putea fi interpretat ca o acceptare a înfrângerii din partea lui Băsescu. Surse de la vârful Uniunii susțin că Traian Băsescu a regizat acest episod pentru că dorește o scuză ”ca să înghită porcul”. Astfel, ar transfera decizia numirii lui Ponta la nivelul UE, i-ar întoarcerea cu 180 de grade ar părea că este făcută spre binele națiunii, pentru a căpăta sprijin  european. De asemenea, Traian Băsescu ar putea invoca acest așa zis acord în cazul unei noi suspendări, acuzând USL în fața partenerilor europeni că nu respectă înțelegerea din momentul nominalizării.
Informațiile potrivit cărora cei trei lideri USL s-ar fi întâlnit cu Traian Băsescu nu au fost negate. Crin Antonescu a declarat în prima parte a zilei ”cunosc conținutul documentului”, dar a refuzat să dea detalii.Personalitati politice

Ce spunea noul purtător de cuvânt al PSD despre Traian Băsescu. Posibilă acuzație gravă


Liderul eurodeputaților PSD, Cătălin Ivan, a fost confirmat, marți, de către Victor Pota, în funcția de purtător de cuvând al social-democraților. Chiar în ziua alegerilor, 9 decembrie, Ivan făcea o declarație despre Traian Băsescu, care a trecut aproape neobservată în tensiunea momentului. Dincolo de campania electorală, aceasta ar putea sugera strategia USL în lupta cu președintele BăsCe spunea noul purtător de cuvânt al PSD despre Traian Băsescu. Posibilă acuzație gravăescu.
Europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan, l-a acuzat, duminică, pe Traian Băsescu, de faptul că prin mesajele sale, în special cel din 8 decembrie, transmis de pe pârtia din Predeal, șeful statului a făcut un gest de ”trădare națională”. Citite în această cheie, declarațiile președintelui pot fi folosite pentru înlăturarea din funcție, odată ce USL are majoritatea constituțională. Dacă 2/3 din Parlament votează pentru punerea sub acuzare pentru înaltă trădare a președintelui României, acesta poate fi demis, fără referendum, urmând să fie judecat de ÎCCJ.
În ziua dinaintea alegerilor parlamentare, președintele Traian Băsescu îndemna românii să meargă la vot, atacând totodată și Guvernul condus de Victor Ponta. Mesajul a fost dezbătut superficial de presă, prins fiind în tumultul scrutinului legislativ. ”De şapte luni avem la putere lideri politici care atacă permanent Uniunea Europeană şi liderii Uniunii. De 7 luni avem la putere lideri politici care atacă permanent parteneriatul cu Statele Unite”acuza Traian Băsescu.
Dl. Ivan a susținut că, pe lângă partizanatul de care dă dovadă (la rândul său neconstituțional), Băsescu face și un gest grav de trădare națională, afirmând că premierul este anti-european și anti-american. Prin aceste afirmații, președintele pune în pericol poziția țării noastre în Europa.
”După ce se vor liniști apele cu această campanie, toate declarațiile făcute de PDL și de Traian Băsescu ar trebui să fie în atenția unei comisii de specialitate din Parlament, pentru că acestea nu sunt doar niște declarații iresponsabile, ci și fără precedent, care pun în pericol chiar poziția României în Europa. Sunt declarații făcute de un șef de stat, ce trebuie judecate de instituțiile competente”, a subliniat Cătălin Ivan pentru DeCe News.
Constituția prevede că președintele țării poate fi, prin votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pus sub acuzare pentru înaltă trădare de către Parlament. ”De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept”, mai precizează articolul 96, (3),  din Constituție. Astfel, președintele va fi suspendat până la terminarea procesului la Înalta Curte de Casație și Justiție, care îl poate declara nevinovat, sau îl poate condamna, ceea ce ar produce demiterea  din funcție, fără referendum.joi, 13 decembrie 2012

POLITICA__________________________________________________


POLITICĂ

PDL primește o nouă lovitură în Parlament. Vezi despre ce este vorba

PDL va avea o problemă în Parlament. Scorul dezastruos pe care l-a obținut la alegerile parlamentare nu-i permite să depună în Parlament o moțiune de cenzură, dar nici să atace hotărâri ale Senatului la Curtea Constituțională, scrie NewsIn. 
PDL primește o nouă lovitură în Parlament. Vezi despre ce este vorbaPotrivit Constituţiei, moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. O pătrime din 588 înseamnă minim 147 de parlamentari, ori ARD are un total de 80. În aceste condiții, șansa PDL este de a se alia cu parlamentarii de la PP-DD, chiar dacă în campania electorală liderii ARD strigau în gura mare că se pune vorba de vreo alianță postelectorală cu partidul lui Dan Diaconescu.
Pentru a reusi să depună o moțiune, PDL ar mai avea nevoie de 67 de voturi, iar PP-DD are 68 de parlamentari, asta dacă nu vor migra către USL în perioada următoare.
De asemenea, PDL se va afla în imposibilitatea de a ataca hotărârile adoptate de Senat, pentru că nu are nici în acest caz voturile necesare, adică 25. PDL dispune doar de 24 de senatori.
 Democrat-liberalii pot ataca însă legile la CCR, pentru acest lucru fiind nevoie de un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, ori PDL dispune de 56 de mandate în Camera Deputaţilor. Și în acest caz sunt voci care spun că din rândurile parlamentarilor PDL sunt aleși care tatonează terenul pentru a pleca la USL.


marți, 11 decembrie 2012

S-au saturat si ...."pretinii,,!!!!--------------------------------------------------------------------UE  și SUA îl obligă pe Băsescu să-l numească premier pe Ponta
Intenția lui Traian Băsescu de a tergiversa numirea premierului până spre data de 30 decembrie a fost respinsă de oficiali ai Uniunii Europene. Ieri, în timp ce președintele se afla la Oslo, consilieri de la Palatul Cotroceni au informat ambasadele țărilor din Troica Europeană (conducerea executivă a Uniunii, respectiv Danemarca, Cipru, Irlanda) că Traian Băsescu va convoca în 20 de zile Parlamentul. Acest scenariu fi împins numirea premierului spre sfârșitul anului. Reacția europeană a fost una foarte dură, ceea ce explică descumpănirea lui Băsescu, vizibilă în timpul ceremoniei de decernare a premiului Nobel. Astfel, lui Băsescu i s-a cerut să respecte votul popular și să asigure stabilitatea țării, urgentând exercitarea atribuțiilor constituționale ce îi revin.

duminică, 9 decembrie 2012

ODE TO JOY-1-BEETHOVEN-Oda bucuriei- fragment 1


                                    2012  - ANUL VICTORIEI!!
                       
                              


Principalii lideri ARD ar putea să nu intre în Parlament

Alegerile de duminică ar putea să nu aducă în Parlament unii dintre greii Alianței România Dreaptă. Probleme mari ar avea Vasile BlagaMihai Răzvan Ungureanu și Mihail Neamțu. Roberta Anastase s-ar afla, de asemenea, printre perdanții alegerilor de duminică.
Principalii lideri ARD ar putea să nu intre în ParlamentPreședintele PDL, Vasile Blaga, are  probleme în a ocupa un loc în Parlamentul României, în principal din cauza prezenței reduse la votul de duminică. Același lucru l-ar putea avea și fostul premier, Mihai Răzvan Ungureanu, care a candidat pentru un post în Senatul României într-un colegiu din Arad, dar și Mihail Neamțu și Aurelian Pavelescu.
După cât se pare, colegiul în care a candidat Aurelian Pavelescu a fost închis de contracandidatul acestuia, candidatul USL.
Roberta Anastase, fostul președinte al Camerei Deputaților, a candidat în colegiul din Prahova, care i-a asigurat locul în legislatura trecută. Și aici informațiile apărute arată că reprezentantul USL ar fi închis colegiul, astfel că Anastase ar putea pierde fotoliul de parlamentar.
Duminică seara, după rezultatele Exit Poll-urilor, aceștia afișau figuri triste, care trădau un sentiment de nesiguranță față de viitorul politic. În zilele următoare, potrivit metodologiei de distribuire a mandatelor, vom afla în ce măsură rezultatele de duminică le-au fost favorabile sau nu.
      CE FRUIMOS ! CAT DE MULT MI_AM DORIT ..SA_I  VAD PE  SOBOLANI CU MANA INTINSA !!!!!!!