Google Website Translator Gadget

vineri, 15 aprilie 2016


„ARMA” SECRETĂ a României! Amănunte INCENDIARE!


Undeva, într-un oraș din România, un grup de români brilianți, modești și necunoscuți, pregătesc culegerea de informații militare pentru războaiele duse de Alianța Nord Atlantică, formată din 28 de țări. Q Magazine a stat de vorbă cu ei. Din avion, cu  câteva minute înainte de aterizarea pe aeroportul Oradea, am văzut răsfirate pe pajiști  mai multe turme de oi. La câțiva kilometri distanță, Centrul de Excelență HUMINT-NATO de la Oradea este furnizorul cel mai important, la nivelul Alianței, în domeniul intelligence-ului militar. România rămâne țara paradoxurilor și a extremelor. Tocmai de aceea este atât de fascinantă.
Știam despre performanțele ofițerilor de la Oradea de mulți ani. La nivelul comandamentelor NATO, expertiza lor este recunoscută și esențială. Mai mult decât atât, în urmă cu zece ani când s-a luat decizia înființării HCOE (Humint Center of Excellence), domeniul culegerii de informații din surse umane, chiar dacă exista la nivel conceptual și doctrinar, era puțin dezvoltat organizațional chiar în cadrul unor țări membre NATO.
11 insurgenți, inclusiv trei lideri, capturați de soldați români
19 capcane descoperite și dezamorsate
23 de morți și peste 100 de militari răniți în timpul misiunilor
România, care a excelat mereu în domeniul Intelligence-ului, a identificat potențialul și a arătat disponibilitatea organizării unui Centru de Excelență la nivelul NATO. Românii au înțeles că spectrul amenințărilor este dinamic și că în ciuda dezvoltării altor domenii ale culegerii de informații (SIGINT, IMINT etc), ne confruntăm cu noi provocări de securitate  al căror element fundamental este dimensiunea umană în care HUMINT devine cheia. Progresul tehnologic fără precedent a permis dezvoltarea unor sisteme de culegere de informații din ce în ce mai sofisticate. Cu toate acestea, misiunile actuale și potențiale ale Alianței dovedesc că a culege informații de la om rămâne o necesitate critică pentru comandanții NATO în orice tip de misiune.
Ideea înfiinţării unui centru de excelenţă poate să vină din două direcţii: fie NATO – ca urmare a identificării unor lipsuri în cadrul capabilităţilor de care dispune-, fie una dintre naţiunile aliate-ca urmare a unor iniţiative demarate la nivel tactic, operaţional, strategic sau chiar politic. În oricare dintre situaţii, suportul între cele două entităţi – NATO şi naţiunea (naţiunile) –  trebuie să fie mutual, iar iniţiativa trebuie să găsească adepți în rândul cât mai multora dintre țările membre.
În cazul HCOE, Grupul de Coordonare pentru Informaţii al Autorităţilor Militare NATO (NMAICG) a identificat mai multe deficienţe în construcţia unei capabilităţi funcţionale HUMINT în NATO. Era nevoie de  o abordare coerentă şi structurată din partea naţiunilor aliate și România și-a asumat rolul de-a furniza atât o doctrină unitară, cât și implementarea ei. Colonelul Eduard Simion, care conduce HCOE de la început, ne-a explicat cum s-a născut acest proiect: „Informaţiile militare reprezintă unul dintre domeniile ţintă ale transformării în NATO, alături de dezvoltarea conceptuală şi experimentarea, instruirea privind doctrina şi procedurile standard NATO, precum şi opţiunile de asigurare a cercetării şi integrării unor concepte viitoare.
Centrele de Excelenţă NATO, în ansamblul lor, vin în întâmpinarea necesităţilor transformării (dispunând, în acest sens, de mijloacele şi expertiza necesară), fiind încurajată înfiinţarea lor în domenii de nişă, care necesită energii suplimentare în definirea și dezvoltarea în cadrul NATO a unor noi dimensiuni. Un astfel de domeniu, a cărui dezvoltare a fost considerată necesară din perspectiva conflictelor asimetrice, caracteristice începutului de secol, este şi culegerea de informaţii din surse umane și Romania a constatat că aici putea  adăuga plus valoare.”
Experiența militarilor români, la toate nivelurile, în misiuni NATO din Kosovo și Irak a fost esențială. Ei au înțeles nu doar vectorii transformării- procesul de planificare, lecţiile învăţate şi bunele practici desprinse din acţiuni concrete (operaţii, exerciţii, experienţa acumulată în cadrul proceselor funcţionale), ci și pilonii transformării-analiză şi lecţii învăţate, doctrină şi standardizare, dezvoltare conceptuală şi experimentare, educaţie şi instruire.
În anul 2007, la nivelul Direcției Generale de Informații a Apărării s-a luat decizia ca România să propună Alianței înființarea unui Centru de Excelență. Propunerea a fost acceptată. Colonelul Simion spune că motivele pentru care României i s-a încredințat această organizație militară sunt „recunoașterea expertizei în culegerea de informații militare, experiența în teatrele de operații, infrastructura și nu în ultimul rând, voința politică”. „La început, în primul an, nu era nimic aici, era pur și simplu o groapă”, își amintește colonelul, în timp ce mergem pe aleile Centrului care astăzi are mai multe corpuri cu săli de curs, amfiteatre, terenuri de tenis sau baschet, hotel militar ultradotat și un poligon de antrenament. 
„Am început demersurile pentru acreditare si activare ca Organizație Militară Internațională; apoi, împreună cu echipa inițială, am lucrat la dezvoltarea organizației cu tot ce înseamnă asta: infrastructură, resursa umană, fundamentarea legală a funcționării-duală, națională și NATO-; am conturat viziunea și strategia de dezvoltare, am construit  programul de lucru; am dezvoltat baza relațională și conectarea la fluxurile instituționale ale transformării în NATO. La început, efortul nostru financiar a fost de cca 5 milioane de euro. Ulterior, investiția a crescut, însă ni s-au alăturat și alte țări care participă precum Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Turcia și SUA. Acum, după aproape 8 ani suntem deja consolidați în cadrul rețelei centrelor de excelență ale Alianței.

Colonelul Eduard Simion conduce HCOE din 2007. Este licențiat în Limbi Străine, are un titlu de doctor în Geografie și a deținut mai multe funcții de comandă în Intelligence-ul militar. Este autor sau coautor a 15 lucrări de specialitate în domeniul informațiilor și al operațiunilor militare. Adjunctul său de la HCOE este colonelul US Air Force, Greg Sawyer, deşi nu e o premieră, a fost un fapt inedit, dupa aderarea Statelor Unite la centru,  ca un colonel român să comande un colonel american. „Am avut de învățat unul de la celălalt, iar relația de subordonare a fost impecabilă”, spune Simion. 
Îl întreb cum a recrutat profesorii care activează astăzi în Centru, dar ține să mă corecteze, în dorința de a ne îndepărta cât mai mult posibil de orice asociere, asimilare, asemănare cu spionajul de care se delimitează în mod vehement, întrucât Centrul de Excelență nu aparține unui serviciu de informații, ci NATO, și baza sa de organizare precum și principiile activității sunt cât se poate de transparente.  „Aş schimba nuanţa termenului a recruta şi aş spune că am încadrat funcţiile naţionale şi internaţionale în conformitate cu standardele în vigoare atât la nivel național, cât şi la nivelul naţiunilor participante. Desigur a fost  determinantă resursa națională, adică oameni performanţi şi cu experiență, cu  participări în operații externe, care să vorbească foarte bine limba engleză; din resursa internațională am luat ce a fost  mai bun de la națiunile participante; instructori,  colaboratori invitați în baza expertizei.” ne precizează coordonatorul HCOE.
„Rolul HUMINT-ului este de a asigura culegerea de informaţii din surse umane în folosul misiunii şi a procesului decizional al comandanţilor de la diferite nivele în teatrele de operaţii. Nu facem spionaj! Centrul este  Organizaţie Militară Internaţională, dar nu este parte a structurii de comandă a NATO, ci face parte din  aşa numitele NATO Command Arrangements. Nu trebuie asimilată  activitatea de culegere a datelor şi informaţiilor în operațiuni militare  de la surse umane cu spionajul. În cadrul operațiilor Alianței există cerinţa încadrării lor în limitele impuse de legislaţia internaţională şi regulile specifice dreptului războiului”, mai spune Simon. Pe măsură ce NATO face tranziția de la  postura de răspuns în razboiul de tip contrainsurgență la cea de război convențional, Alianța își redefinește măsurile de adaptare și reasigurare pe termen mediu și lung, pentru a rămâne o organizație politico-militară importantă și relevantă în viitor.
Rolul Centrului este esențial pentru că, fără informațiile obținute din surse umane, cursul unor acțiuni militare ar putea fi altul decât cel dorit. Însă obținerea, analiza și diseminarea lor este o tehnică specială și necesită ani de exercițiu. Sursele care furnizează informații relevante pot fi atât neutre, cât și apropiate sau ostile cauzei. Ofițeri militari, diplomați, reporteri, curieri, atașați militari, organizații neguvernamentale, prizonieri de război, refugiați, trupe de patrulare, turiști etc., oricare dintre ei poate fi o sursă de informații vitală în configurarea unei operații militare.
MISIUNI HCOE
HCOE a fost solicitat să preia responsabilitatea dezvoltării a două documente majore privind operațiile în domeniu: Doctrina HUMINT (AJP 2.3) și Standardul privind Tacticile, Tehnicile și Procedurile HUMINT (AintP-05). HCOE coordonează în egală măsură și dezvoltarea Politicii NATO HUMINT pentru Comitetul Militar NATO (MC).
Când Alianța decide să participe sau nu într-un conflict armat, ea trebuie să țină seama între altele de informaţiile  militare  la nivel strategic, operaţional şi tactic. Capabilităţile, vulnerabilităţile şi cursuri de acţiune probabile ale altor naţiuni sunt informații de bază care determină planificarea şi conducerea  unei campanii într-un teatru de operaţii.
Centrul de Excelență de la Oradea pregătește practic ofițeri din toate cele 28 de țări membre,  la nivel tactic sau de management operațional,  pentru culegerea de informații în perspectiva viitoarelor misiuni ale Alianței.
„Durata cursurilor pe care le facem la Oradea  variază în funcție de obiective și de cerințele operaționale ale structurilor  de comandă; cursurile sunt orientate spre însușirea la nivel mediu și avansat a cunoștințelor teoretice și practice necesare desfășurării activității militare, având ca referință standardele NATO în domeniu. Rolul nostru este să standardizăm HUMINT-ul la nivelul NATO”, precizează Simon.
„Ne-au ajutat enorm misiunile la care ofițerii români au participat în mod direct de-a lungul timpului, precum KFOR în Kosovo, ISAF și  Resolute Support în Afganistan. În urma culegerii de lecţii învăţate, Centrul a pregătit materiale de analiză care au fost deosebit de apreciate la nivelul comandamentelor strategice aliate şi diseminate naţiunilor membre”, spune interlocutorul meu.
Românii și colegii străini coordonați de colonelul Eduard Simion au definit aspectele umane ale mediului operațional, după cercetări în care au fost cooptați specialiști din mediul academic în istorie, antropologie, economie și în toate aspectele importante despre țara în care urma să se desfașoare o misiune NATO. „Am avut în vedere să furnizăm liderilor politici, militari și celor la nivel tactic ai Alianței, acele instrumente și concepte care îmbunătățesc imaginea populației locale față de ceea ce face NATO în țara lor. Nu se pot identifica aceste instrumente dacă nu înțelegem cultura locală și factorii motivaționali care stau la baza atitudinii și comportamentului comunităților locale față de trupele NATO și de comandanții acestora. Este esențial să diferențiem un context politico-6l în Irak, de unul în România, de pildă”, spune Simion.
Un alt proiect important care a fost  încredințat Centrului din România a fost dezvoltarea setului de aparatură și sisteme ale operatorului NATO HUMINT. „Tot din lecțiile învățate și din cercetare,  am identificat  și am  recomandat dotările  necesare operatorilor HUMINT din teatrele de operații, care să asigure interoperabilitatea și să contribuie la îndeplinirea cu succes a misiunilor”, adaugă interlocutorul meu.
Sursele de culegere a datelor şi informaţiilor HUMINT 
GEOINT (Geospatial Intelligence – date şi informaţii geospaţiale înregistrate prin intermediul sateliţilor, fotogrametriei aeriene, hărţilor şi datelor despre teren)
MASINT (Measurement and Signature Intelligence – date rezultate în urma analizei rezultatelor măsurătorilor şi a semnăturilor electronice)
OSINT (Open Source Intelligence – informaţii rezultate din analiza surselor deschise, publice)
SIGINT (Signals Intelligence – în baza datelor culese prin interceptarea semnalelor radio şi electronice)
TECHINT (Technical Intelligence – informaţii rezultate din analiza armamentului şi echipamentelor folosite de către forţele armate ale altor naţiuni)
FININT (Financial Intelligence – informaţii rezultate din analiza tranzacţiilor financiare, etc.)
CEL MAI PERFORMANT SISTEM DE SECURITATE DIN ȚARĂ
Profităm de faptul că vizita mea la Oradea este într-o zi în care nu se țin cursuri și vizităm toate sălile. Într-un corp separat, câteva camere sunt decorate astfel încât reconstruiesc atmosfera și elementele descriptive ale unui context precum cel kosovar, afgan sau irakian. Aici se desfășoară în cadrul cursurilor diferite activități privind culegerea de informații.
Și tot sub egida Centrului de Excelență de la Oradea, o dată pe an, are loc exercițiul NATO HUMINT Steadfast Indicator, aflat pe lista de priorități ale Comandamentului Aliat pentru Operații. Este o etapă importantă în pregătirea personalului care urmează să fie dislocat în teatrele de operații. Peste 300 de ofițeri din țările NATO se reunesc într-un exercițiu care simulează diferite scenarii de război, astfel încât Alianța să poată planifica și operaționaliza potențiale misiuni.
„Exercițiul Steadfast din 2015 a fost unul din cele mai importante din toată istoria Alianței. La nivel HUMINT am simulat operațiuni de culegere de informații pe timp de război și am verificat capacitatea de interoperabilitate, de management al crizelor, la nivelul forțelor de reacție rapidă ale NATO”, spune Simion, refuzând să detalieze concluziile.
Într-una dintre săli  ne întâmpină coordonatorul Departamentului Cooperare Internațională și doi dintre instructorii Centrului. Sub aspectul vestimentar banal, sub chipuri de o normalitate comună, se ascund strategi militari de excepție care au acumulat ani întregi de lecții, identificate sau învățate, în războaiele din Irak sau Afganistan, care s-au specializat la cel mai înalt nivel în domeniul Intelligence-ului militar și cărora, dacă ar nimeri lângă tine, în avion, le-ai împărtăși toată viața și toate secretele, convins fiind că sunt cei mai nevinovați interlocutori.
Îi invit la sinceritate, exercițiu complicat pentru un ofițer militar obișnuit să camufleze perfect orice realitate interioară. Unul dintre ei îmi mărturisește emoția de la începuturi: „Este adevărat că suntem specialiști, însă, la primele noastre cursuri, am avut de depășit bariera dintre a ști și a împărtăși altora ceea ce știi”. A preda lecții, a forma, a debrifa și a corecta ofițeri străini din culturi multiple, în diferite stadii de cunoaștere și pregătire, înseamnă capacitate și adaptabilitate. Când îi întreb dacă au existat scurgeri de informații îmi spun că HCOE este aliniat atât la standardele naționale, cât și la cele NATO în ceea ce privește securitatea. „Mai concret,  asigurarea confidenţialităţii se realizează prin pregătirea permanentă a personalului, reguli stricte,  dar şi un sistem de securitate integrat extrem de performant. Fără lipsă de modestie, aş spune probabil cel mai performant din ţara noastră”, completează colonelul Simion. Descriindu-mi profilul celor care activează în domeniul culegerii de informații militare, instructorii români îmi spun că „sunt în primul rând oameni, cu calități și defecte. Nu personalitatea, ci mai degrabă modul de manifestare, stăpânirea de sine, alături de inteligență, deschidere culturală, instruire, sunt cele care fac diferența.”
PARIURI PE EȘECUL ROMÂNIEI
Într-una din vizitele sale la București, un general din structura de comandă a Alianței îmi spunea cu ceva timp în urmă că, atunci când România a înaintat propunerea de a organiza Centrul de Excelență HUMINT la Oradea, mulți au pus pariu că nu va reuși. Mi-a declarat onest nu doar că este unul dintre cei care a pierdut pariul, dar că alături de toți cei care s-au îndoit a devenit ambasadorul Centrului pe care îl consideră unul dintre cele mai bune la nivelul NATO, dacă nu chiar cel mai bun.
Centrul de Excelență de la Oradea a fost recunoscut ca autoritate responsabilă pentru educație și instruire în domeniul HUMINT începând de anul trecut.  Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO i-a  încredințat misiunea  de a alinia cerințele operaționale cu soluții de educație și instruire pentru întreaga Alianță. Centrul este custodele tuturor doctrinelor NATO în domeniul HUMINT și asigură președinția celor mai importante grupuri de lucru NATO HUMINT. „Orice formă de pregătire a NATO în domeniul HUMINT trebuie să aibă acceptul HCOE, să fie validată de noi din punct de vedere al conținutului. Asta ne onorează, dar ne și responsabilizează. De aceea continuăm cercetarea, pregătirea și adaptarea continuă pentru fiecare curs pe care îl organizăm aici. Fiecare instructor lucrează la pregătirea unui curs minimum 6 luni și niciodată cursurile nu sunt identice pentru că ele țin seama de contextul nou în care se desfășoară.”
Colonelul Eduard Simion spune, privind în urmă, că tot efortul a meritat. Astăzi, este recunoscută nu doar autoritatea Centrului de Excelență de la Oradea în domeniul HUMINT, ci și eforturile și capacitatea ofițerilor români din această structură de a anticipa și a oferi soluții pentru prioritățile Alianței.
Determinarea României de a se angaja în acest demers complex de constituire a unui cadru multinațional a fost răsplătită – Centrul de Excelență de la Oradea fiind acum apreciat ca element nodal al Alianței în ceea ce privește expertiza HUMINT și a atins un nivel de integrare în cadrul comunității Aliate  neegalat de alte entități din afara structurii de comandă NATO.
Se vorbește prea puțin despre Centrul HUMINT de la Oradea, deși este un ambasador desăvârșit al țării noastre, al capacității și al oamenilor ei. HCOE arată de ce România este atât de fascinantă în extremele ei.
Floriana Jucan/Q Magazine

27 de comentarii:

 1. O noua diversiune nascuta prin cezariana.
  De unde le scoate. Precis nu din creier. El ca si pula nu exista.
  Nu cred ca este securist. Acolo se cere putina carte .
  Se incearca deturnarea atentiei dela blogul
  ROBERT HORVATH DEVA BLOG
  unde apare un editorial pentru oameni cu curaj si posesori de organ sexual .
  Vedeti doua fotografii cu caracter istoric si un editorial de pomina.


  BLOG POLITIC


  MARIAN MUNTENU UN EROU PENTRU TOATE ANOTIMPURILE ! EROUL MEU PREFERAT !

  NE UNESTE DORINTA DE LIBERTATE SI SPATUL DE SPITAL !


  Institutul Național pentru Studierea Holocaustului "Elie Wiesel" consideră că Marian Munteanu prezintă "un motiv de îngrijorare în măsura în care se confundă sau promovează simbolistica extremismului de dreapta interbelic și face declarații publice cu scopul de a minimaliza sau a nega o serie de realități istorice actuale".

  COMISIA WIESEL INGRIJORATA DE ADEVARUL ISTORIC !!!

  RăspundețiȘtergere
 2. UN DOCUMENT VIDEO
  ABSOLUT UNIC !!!

  CINEASTUL ROBERT HORVATH FATA IN FATA CU COMISIA WIESEL !

  DECLARA FARA ECHIVOC ;

  ROMANII I-AU SALVAT PE EVREI DELA HOLOCAUST !!!.


  http://victor-roncea.blogspot.com/2008/07/politia-din-new-york-descins-la.html
  La sfarsitul paginii

  Nota
  -Afirmatia " Dl Robert Horvath, evreu din Romania.....este neavenita, probabil
  creiata pentru a obtine un efect jurnalistic ieftin !!!


  -Video filmat in secret de S.I.E cu camera ascunsa!
  Face parte din comunicatul ICR .New York.

  CONFRUNTAREA DIRECTA ,FARA PRECEDENT, A AVUT LOC IN SEDIUL ICR NEW YORK !  Ma numesc Robert Horvath, sunt de profesie cineast, absolvent al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti (IATC) si am lucrat la multe studiouri din Romania, indeosebi la Televiziunea Romana. Actualmente, imi continui activitatea la studioul meu de film, “DEVARTES FILM INTERNATIONAL”, cu sedii in Manhattan (New York) si Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, in calitate de grafician, ilustrator si pictor.
  , La Institutul Cultural Roman din New York, un eveniment dedicat special Holocaustului din Romania din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. La aceasta manifestare a participat si o delegatie din Romania, remarcandu-se prezenta istoricului Alexandru Florian si gen Mihai Ionescu
  Redau mai jos interventia mea de la acest eveniment. Cuvintele sunt traduse din limba engleza, deoarece la ICR din New York este inca interzisa folosirea limbii romane!

  urmeaza

  RăspundețiȘtergere
 3. Doamnelor si Domnilor, Deoarece v-ati referit in expunerea Dvs. la necesitatea ca generatiile viitoare sa afle adevarul despre tragedia Holocaustului si pentru ca astazi copiii invata la scoala ca romanii sunt vinovati de genocid, as vrea ca ei sa afle si faptul ca romanii au fost aceia care au salvat intreaga populaltie evreiasca de pe teritoriul actual al Romaniei. Asistam la un fapt poate unic in istoria celui de al Doilea Razboi Mondial, anume acela ca un om s-a opus presiunii germane, salvand mai mult de jumatate milion de oameni de la pieire. Acest miracol romanesc se datoreaza in primul rand pozitiei intransigente si plina de curaj a maresalului Ion Antonescu. In al doilea rand, mai trebuie tinut cont si de caracterul specific al societatii romanesti din perioada respectiva. Ma refer aici la Ion Bratianu, Iuliu Maniu, la partidele istorice, la Regina Elena, la Dr. Lupu, la Patriarhul Nicodim, la Mitropolitul Balan, la intreaga Biserica Ortodoxa Romana si la multi altii care au pus umarul la salvarea evreilor. Cred insa ca factorul principal il reprezinta mentalitatea, psihologia si omenia romanilor.
Care sunt faptele istorice? Dupa inceperea razboiului, se desfasoara foarte rapid operatiunile militare in Basarabia si Bucovina de Nord, unde este masacrata populatia evreiasca si unde fortele romanesti coopereaza cu cele ale germanilor. In curand, in spatele frontului, apar comandourile germane specializate in operatii de „curatire” si, paralel, incep deportari de familii intregi din populatie evreiasca, dincolo de Nistru, in Transnistria. Pentru mine, moartea chiar si numai a unui singur om nevinovat reprezinta o tragedie, dar trebuie sa iau in consideratie si statistica.
Pentru ca subiectul este foarte controversat, las la aprecierea audientei sa deduca adevarul – din diferite surse. Una dintre ele ar fi „Enciclopedia Iudaica”, o lucrare de referinta, in care se mentioneaza cifra de 40.000 de morti, plasand Romania pe locul 10, ca vinovatie, in timp ce raportul Dvs., al Comisiei, se refera la 420.000 de victime, Romania ajungand pe locul 2, imediat dupa Germania. Tinand seama de paritatea po***tiei, Romania devine, nici mai mult, nici mai putin, prima „Killing-machine” din istoria celui de al Doilea Razboi Mondial!
In aritmetica Comisiei se adauga si Ardealul de Nord, acolo unde populatia evreiasca a fost decimata, numai ca, atunci, Ardealul de Nord se afla sub controlul maghiar. Dumneavoastra mai treceti cu vederea si alte fapte: ca toti barbatii evrei in putere au fost incadrati in Armata Rosie, ca o mare parte din poppulatie a fugit in interiorul Rusiei si ca foarte multi evrei au murit de moarte naturala sau de boli contagioase (tifos), de care a suferit intreaga popopulatie, inclusiv Armata Romana.
Responsabilitatea Guvernului Romaniei in aceste evenimente este mare, dar este greu sa fie separata de responsabilitatea germanilor.
Ma voi ocupa in continuare de momentul crucial, anul 1942, care este sters cu buretele sau distorsionat ca semnificatie istorica. Mihai Antonescu, Ministrul de Externe, se intalneste cu Hitler, in acea toamna, si ii comunica hotararea de a nu-i preda pe evreii din Regatul Romaniei. Vreau sa va mai amintesc, domnule general Mihai Ionescu, doua documente semnificative, pe care sper si cred ca le cunoasteti: la o saptamana de la aceasta intalnire istorica, Ion Antonescu declara, intr-o sedinta a Consiliului de Ministri: „Nu voi face jocul rasist al germanilor si ii voi slava pe toti evreii mei”; dupa alte doua saptamani, la o alta sedinta a Consiliului de Ministri, Ion Antonescu declara: „Eu mi-am dat cuvantul sa asigur viata si libertatea evreilor si ma voi tine de cuvant”. Toamna lui 1942 pecetluieste pentru totdeauna salvarea unei intregi populatii de la moarte, condamnata la „solutia finala” de catre Hitler.


  RăspundețiȘtergere
 4. Ma voi referi acum la Raportul Comisiei Holocaustului, lucrare unde o reala tragedie este folosita pentru anumite interese politice. In 2002, Guvernul Romaniei, bazandu-se pe documentele Arhivei Nationale si in conjunctie cu toate documentele primite de la Muzeul Holocaustului din Washington, DC, decreteaza, fara echivoc, ca pe teritoriul Romaniei nu a avut loc Holocaustul. La mai putin de doi ani, insa, Guvernul Romaniei isi schimba pozitia, infiintand o Comisie care, bazandu-se pe exact aceleasi documente, decreteaza ca in Romania a avut loc un genocid de proportii inimaginabile. Comentariile sunt de prisos!
Vreau sa mai spun asistentei ca Raportul Wiesel de cercetare a crimelor Holocaustului reprezinta un atac fara precedent la adresa demnitatii romanilor. In concluzia raportului se spune: „Romanii sunt vinovati de genocid, chiar daca in anumite regiuni au supravietuit evrei”. Inainte de a intra in fondul problemei, doresc sa mai remarc ca „anumite regiuni” reprezinta, de fapt, Romania de baza, Romania esentiala, adica in actualele ei granite. Raportul arunca o vina colectiva, acuzand de genocid intreaga populatie romaneasca. Aceasta idee de vina colectiva apartine ideologiei fasciste si/sau comuniste, aruncand vina – reala sau imaginara -
catorva asupra unei intregi colectivitati nationale, rasiale sau sociale. Iar o vina colectiva nu are ce cauta in discursul unei democratii! Se merge atat de departe incat se spune ca majoritatea populatieii romanesti a sprijinit Holacaustul!
Ma intreb: oare cum a fost posibil asa ceva, cand faptele din Bucovina si Basarabia au fost foarte putin cunoscute de populatietie. Eu personal am plecat la 32 de ani din Romania si nu am auzit niciodata despre aceste evenimente. Romania este prezentata in acest material ca o tara fascizata si complet rasista. As vrea sa-i amintesc domnului general si cercetator istoric faptul ca fascismul a fost lichidat in Romania cu ocazia rebeliunii legionare.

  RăspundețiȘtergere
 5. Fragmentul care m-a intrigat profund este urmatorul: „Holocausul isi are radacini adanci in istoria si cultura romana”! Aceasta constatare aduce un atac frontal Istoriei Romaniei si nu scapa de aceasta
decapitare niciun om politic, niciun partid istoric, niciun moment al istoriei si nici al monarhiei. Deci, Istoria Romaniei este prezentata de Comisie in primul rand ca o istorie a antisemitismului. Acelasi tratament i se aplica insa si Culturii Romanesti.
Nu scapa de „atentia” noii inchizitii nicio personalitate culturala, de la Alecsandri, Eminescu, Kogalniceanu, Hajdeu, Slavici etc., iar in epoca moderna nu scapa nici Emil Cioran, Noica, Mircea Eliade. Asadar, in opinia Comisiei, Cultura Romaneasca nu este importanta prin valentele sale universale, ci numai prin caracterul ei rasist si antisemit. Cu alte cuvinte, Mihai Eminescu si ceilalti piloni ai Culturii Romanesti sunt, nici mai mult, nici mai putin, vinovati pentru cauzarea Holocaustului. Cruciti-va, doamnelor si domnilor, cruciti-va, domnule general!.
Concluzia acestei Comisii a dat o unda verde unei adevarate „vanatori de vrajitoare”, avand ca victima cultura si limba nationala. Atentia este in primul rand indreptata asupra lui Mihai Eminescu si a lui Mircea Eliade, fiind orchestrata din birourile presedintelui Institutului Cultural Roman (ICR), d-l Horia Roman Patapievici.
Avand la dispozitie un buget de cateva milioane de dolari, avand sub control edituri si reviste culturale, el si ciracii sai au pornit un atac delirant indreptat impotriva a tot ce este romanesc. D-l Patapievici spune in clar: „Eminescu, ca poet national, si intreaga cultura nationala nu-si au locul sub zodia internationalismului”. Sau: „Daca vreti sa intrati in Europa, trebuie sa va debarasati de Eminescu”. Daca nu credeti, ma voi referi la seara dedicata „Luceafarului poeziei romanesti”, desfasurata la Consulatul General al Romaniei din New York si boicotata de Institutul Cultural Roman New York, condus de d-na Corina {uteu, ai carui angajati nu au avut
decat curiozitatea de „a baga capul” la acest eveniment care a durat 6 sau 7 ore.
Aceasta manifestare a avut loc prin bunavointa Consulului General al Romaniei la New York, d-l Pietro Lucian Pavoni, caruia trebuie sa-i exprimam sincera gratitudine. Nu pot sa nu adaug faptul ca nu mi se permite (de doi ani!) sa particip la activitatile
ICR New York, deoarece am cerut sa se vorbeasca si romaneste la manifestarile organizate de Institut (pentru participarea din aceasta seara, a trebuit sa mi se dea o derogare speciala de la Washington!).
Vreau sa mai adresez cateva cuvinte doamnelor si domnilor din spatele meu, care striga, cu inversunare, sa nu fiu lasat sa mai vorbesc si sa fiu dat afara! Daca Dvs. mai sunteti azi in viata, aceasta i se datoreaza maresalului Ion Antonescu si – in primul rand – omeniei romanilor. Este greu pentru mine sa inteleg cum multi romani accepta orice compromis, inclusiv acest raport degradant. La fel, nu pot sa inteleg cum multi evrei, in loc sa fie recunoscatori si sa le arate gratitudine celor care le-au salvat viata, stau si asteapta sa le mai dea inca o palma. Un adevar spus doar pe jumatate seamana cu o minciuna. Pe fundalul unei tragedii adevarate, asistam aici la un atac fara precedent la adresa Istoriei si Culturii Romanesti. Daca vrem sa ne recastigam demnitatea, trebuie sa spunem adevarul
intreg. Va multumesc pentru rabdarea si atentia Dumneavoastra.
  ROBERT HORVAT , CINEAST New York

  RăspundețiȘtergere
 6. Probabil ca materialul va fi cenzurat.
  Orocum este mai putin important decat acordionul bronzat .
  Pentru cei care nu fac parte din pulime sugerez citirea si recitirea a
  blogului politic al cineastului curvar.
  Concluzie fireasca.
  Lupta pentru pizda si libertate continua !!!

  RăspundețiȘtergere
 7. Cezar a avut unele materiale interesante si chiar instructive.
  Amintesc curul de vise ale prea.....Nicole.
  Probabil ca cele mai importante editorialele politice ale cineastului.
  Dar trebuie remarcat ca nu intelege viata dincolo de buda,
  Am trait multe, am vazut multe si am citit mult.
  Dar niciodata nu am citit ceva mai imbecil
  Ca editorialul de mai sus.
  O precizare percutanta
  Militarii romani au murit pentru ca politicienii sa se umple cu bani.
  Tehnologia este complect depasita si trebuie inlocuita 99%.
  Bocancii sunt rupti !

  RăspundețiȘtergere
 8. Ministrul bocancilor gauriti: „Avem buget pentru modernizarea şi înzestrarea Armatei României”
  Sau este nebun sau doar face pe nebunul. Oricum nu conteaza.
  Dotarea armatei romane era considerata invechita in proportie de 85% inca din 2006. Probabil ca in 2016 ne-am apropiat de 90%, ca mijloace invechite ….
  iar acum 99 % desi gurile rele vorbesc de un procent mai ridicat.
  Povestea fregatelor T22 cumparate din Marea Britanie la suprapret nu cred ca mai trebuie sa o descriu, ingrijorator fiind faptul ca nici pana in prezent nu s-a facut echiparea lor cu armamentul nou necesar: radare, sonar, sisteme antisubmarin, sisteme de rachete AA si nava-nava.

  Cu ce mergem la război ? Cu bocanci gauriti.

  Chiar dacă Armata Română este membră NATO, echipamentele sunt un amalgam de tehnică românească, sovietică şi putintel americana.
  Material declasificat al serviciului militar american :
  ” Militarii români patruleaza cu bocancii rupţi, întrucât talpa nu rezista în zonele stâncoase . Vestele antiglonţ româneşti au un viciu de proiectare şi nu permit luptătorului să fixeze patul armei în umăr pentru a ochi cu precizie.
  ai multe incidente soldate cu morţi şi răniţi au fost produse de explozia unor mine artizanale, în faţa cărora maşinile blindate româneşti au fost extrem de vulnerabile.
  Intreaga inzestrarea armatei trebuie inlocuita urgent !
  Concluzie : Toata conducerea armatei trebuie inlocuita….inclusiv ,,,,,,
  De primul ministru ….nici nu merita sa amintesc.

  RăspundețiȘtergere
 9. CEZARANE
  MA LASI CU TEHNOLOGIE MILITARA
  AVEM PANTALONII GAURITI SI BOCANCII RUPTI !
  VOI LUPTA PENTRU DREPTURILE MILITARILOR SI PENTRU SALARIILE LOR
  LA NIVEL DE NATO.
  SI PENTRU ACCESUL LA CURVE !

  RăspundețiȘtergere
 10. Dar sa ne reintoarcem la Nicoleta ,cur de vise.
  Nu mi-a facut o impresie neplacuta. Intre picioare.
  Mirosea frumos a pizda si nu a parfum frantuzesc contrafacut.
  Mi-a vorbit cu afectiune de Cezar.
  Un om care a pornit si a ajuns si mai jos.
  Si asta neajutat de nimeni. Doar prin efort personal.
  A deranjat-o pensia de rahat si buda din fundul curtii.
  Mai ales iarna cand curul de vise devenea intradevar......betonat.
  L-a admirat pentru lipsa de educatie caracteristica neamului foarte prost.
  La New York unde am avut grija de nevoile ei , a-i lipses badarania lui Cezar .
  Deci intre un talent universal a ales pe un neintelectual din pulimea autohtona.
  Acum i-mi scrie ca vrea sa se intoarca la un cineast cu pula .


  RăspundețiȘtergere
 11. Rh+...intinzi coarda prea mult ...!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pot sa-mi permit.
   Suntem amandoi
   BUDISTI
   Tu cu BUDA
   Eu cu religia familiei mele.

   Ștergere
 12. Te deranjeaza adevarul . Nicole vrea sa fie agresata sexual.
  De barbati cu pula si bani.
  S-a saturat acordeon si muzica de borfasi bronzati dela matura.
  Imbatranesti destul de prost si fara de lovele de tigari si de dus la curve.
  Te deranjeaza adevarul.
  Amenintarile tale ma fac mai puternic .
  Nu voi tenunta niciodata la idealuri si la femei.
  Libertate si Pizda !

  RăspundețiȘtergere
 13. Erata
  Nu voi Renunta
  Sau cu alte cuvinte
  Elita sus!
  Pulimea jos !
  Foarte multi au pornit de jos si au ajuns sus.
  Si au miner la WC.
  Tu invers
  Fara miner.

  RăspundețiȘtergere
 14. Nu ma deranjeaza ca esti prima generatie incaltata.
  Nici ca porti pantofi Clujana
  Ma deranjeaza doar sosetele.
  Neschimbate dela revolutie 89 dar
  care put ca dela revoluria dela 48 !

  RăspundețiȘtergere
 15. NICOLE SI ROBERT HORVATH
  LA NEW YORK !
  Fotografii bomba in curand .
  DEVARTES BLOG
  ROBERT HORVATH DEVA BLOG !

  RăspundețiȘtergere
 16. VOTATI MARIAN MUNTEANU !
  Vadeti fotografia eroilor
  Robert si Marian in coma
  mai mult morti ....pe patul de spital !
  Robert Horvath Deva Blog

  RăspundețiȘtergere
 17. @ Oamenii dela tara sunt frumosi si sunt plin de bun simt.
  Lumpenii proveniti dela tara
  Invers
  Studiati cazul Cezar.
  Sau cand @ pulimea ia drumul armelor !

  RăspundețiȘtergere
 18. STRIPTISU SATESC SI CEZARANUL IN PULA GOALA !

  Fragment
  Fiii satului au unde sa se distreze. In localitate exista doua cluburi de strip-tease, unde infrunta frigul patru fete. Printre ei este si un puriu ce-si spune Cezar.
  El este promotorul :
  Stript-ease rural
  Ajunsi pentru documentarea unui reportaj , am aterizat la ceas de seara in centrul comunei. Cum ne clantaneau dintii de frig, am intrat pe o usa deasupra careia scria "Night Club" in speranta ca putem gasi ceva incalzitor.
  Inauntru era ceva mai frig decat afara. Eram singurii clienti. O fata cu ochelari, care tot incerca sa-si puna niste sandale cu tocuri mari, a strigat mai intai, ca la W.C-ul public, "Ocupat!"
  Se caca Cezar
  . La cateva secunde si-a dat seama ca nu e chiar asa de ocupata, ca a ciripit "Poftiti!". O a doua fatuca, brunetica, statea lipita de soba. Poseda un fel de parpalac sub care se vedeau niste desuuri purpurii.
  Cezar iesi-se dela buda vesel si putin borat pe el.
  De bucurie ca aparusem, fata cu ochelari a renuntat la sandalele cu toc si si-a pus niste cizme lungi, care probabil tineau mai cald. Fara prea multe introduceri s-a cocotat pe bara de langa masa noastra si a inceput sa se agite consumand energie demna de o cauza mai buna.
  Toata actiunea se petrecea pe o manea necunoscuta care suna asa: "Zice lumea ca-s nebun, Io nu ma las de tutun!"
  "Mai Cezare "
  Mare imparat roman.
  Care ma fute intr-u bulan "
  La un moment dat, fata ni s-a adresat direct, aratandu-si disponibilitatea de a se sui pe bara pana da cu capul de tavan, daca-i luam o bautura energizanta. La cat de mult se miscase, merita, asa ca i-am facut pe voie.
  Apoi fetele cu tatele in vant au inceput sa stige.
  Pula lui Cezar ! Pula lui Cezar vrem !
  Taranetele cu fata de grajdar convins s-a urcat pe un scaun de lemn,
  care abia se tinea in cuie. Si....a inceput sa se desbrage lent.
  Pana a ajuns in pula goala. Care era de fapt o putulica mica.

  RăspundețiȘtergere
 19. Ti-au scos neuronii cu ...patentul !!
  Adica te-au trepanat ..!!!

  RăspundețiȘtergere
 20. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 21. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 22. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 23. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 24. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 25. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 26. Ia mai stai in cur si suge-ti pula precum ..catelul!!
  Mediteaza la cat de nesimtit esti ...!!

  RăspundețiȘtergere

HAI, UIMITI - MA !
Comentariul va evidentiaza starea..naturala si capacitatea de analiza si sinteza!